Ak sa Vám tento e-mail nezobrazuje správne, kliknite SEM.
EXPOL EDU
Pripomeňte si termíny súvislého vzdelávania EXPOLEDU
EXPOL EDU
EXPOL EDU
PRIHLASOVANIE DO KOŠÍC BUDE SPUSTENÉ KONCOM SEPTEMBRA.
EXPOL EDU
PRIHLASOVANIE DO BANSKEJ BYSTRICE BUDE SPUSTENÉ KONCOM OKTÓBRA.
SEMINÁRE EXPOLEDU SÚ BEZPLATNÉ.
VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE TU.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY GYMNÁZIÁ STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
Základné školy ikona Špeciálne základné školy Gymnázia Stredné odborné školy
Tento email bol odoslaný na adresu helena.vicenova@gmail.com prostredníctvom elektronickej pošty podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním elektronickej pošty môžete kliknutím na odkaz SEM a aktualizovať svoju e-mailovú adresu môžete zaslaním správy na: marketing@expolpedagogika.sk